Radi by sme vám ponúkli službu pre-gradingu, kedy naši zamestnanci zisťujú pravdepodobnú hodnotu
vašej karty v taktomto prípade sa jedná o službu štandartne vykonanú do 24hodín od prebratia vašej karty.

Čo touto službou získate?
– komplexnejší prehľad o vašej karte
– zistíte či sa vám oplatí vašu kartu posielať do Grading spoločnosti a teda môžete ušetriť svoje
finančné prostriedky
– zistíte akú môže mať vaša karta skutočnú hodnotu

Ako to prebieha?

Vašu kartu nám prinesiete alebo zašlete ( správne zabalenú ) pri preberaní
ju automaticky dôkladne nafotíme a jej obal označíme následne ju zamestnanci uložia do
poradovníka a budu sa jej náležite venovať pomocou pomôcok ako je lupa, mikroskop a
podobne. Po skontrolovaní vašej karty bude táto karta zabalená a označená pravdepodobnou
známkou a následne odovzdaná vám

Tu objednať